Grupa Złota

Kategoria: Grupy przedszkolne Opublikowano: środa, 26 marzec 2014 Super User

 

Informacja na temat Grupy Złotej Niepublicznego Przedszkola Orzełki w Gnieźnie.

 Do Grupy Złotej w naszym przedszkolu uczęszczają dzieci pięcioletnie.  

Od samego początku grupą opiekują się mgr Joanna Kaczmarek i mgr Justyna Miszczak.

Dla dzieci pięcioletnich szczególne ważne jest rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych, a także rozwijanie sprawności w zakresie grafomotoryki  oraz osiągnięcie pełnej samodzielności w zakresie samoobsługi. Wszystkie te umiejętności  ćwiczone są  w toku codziennych zajęć w przedszkolu.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program ,,Pomóżmy dzieciom rozwinąć skrzydła’’ i ćwiczone przy pomocy pakietu edukacyjnego ,,Plac zabaw’’ wydawnictwa WSiP.

Dwa razy w tygodniu ,,Złotka’’ uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i rytmiki . Lekcje te prowadzone są z podziałem na dwie grupy tak by każde z dzieci miało szansę nauczyć się jak najwięcej, a przyswajanie wiedzy odbywało się z zachowaniem zasady indywidualizacji.

Pięciolatki uczestniczą także w zajęciach z religii i z gimnastyki. Szczególny nacisk kładziemy też na naukę dobrych manier.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie w godzinach 8.55. – 9.40 oraz 13.00 – 13.50.

 

     

   

  

     

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY ZŁOTEJ

6.00 – 8.00       ZABAWY STOLIKOWE, ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI.

                       ZABAWY KONSTRUKCYJNE, RUCHOWE. CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE.

8.00 – 8.20       GIMNASTYKA PORANNA.

8.20 – 9.00       CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZED ŚNIADANIEM.

8.30 – 8.50       ŚNIADANIE, CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZED I PO POSIŁKU, MYCIE ZĘBÓW.

8.50 – 9.00       CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PO ŚNIADANIU.

9.00 – 9.15       ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

9.15 – 10.30     ZABAWY DOWOLNE WEDŁUG ZAINTERESOWAŃ DZIECI.

10.00 – 10.10    DRUGIE ŚNIADANIE.

10.30 – 10.45   ZAJĘCIA DODATKOWE (AUTOPREZENTACJA, MUZYKA, RELIGIA, DOBRE MANIERY,

                       JĘZYK ANGIELSKI).

10.45 – 11.45   SPACER, ZABAWY NA PLACU ZABAW.

11.45 – 12.30   OBIAD, CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZED I PO POSIŁKU. PRZYGOTOWANIE DO LEŻKOWANIA.

12.30 – 14.00   ODPOCZYNEK NA LEŻAKU, SŁUCHANIE BAJEK I MUZYKI RELAKSACYJNEJ.

14.00 – 14. 15  PODWIECZOREK.

14.15. – 14.30  CZYTANIE BAJEK, ROZMOWY DOTYCZĄCE PRZECZYTANYCH TREŚCI.

14.30. – 16.00  ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, ZABAWY RUCHOWE, ZABAWY KONSTRUKCYJNE, 

                      ROZMOWY INDYWIDUALNE Z DZIEĆMI. PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM.

                    

 

 

 

Odsłony: 6317