Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Kadra przedszkola ORZEŁKI

Kategoria: Kadra przedszkola Opublikowano: niedziela, 11 maj 2014 Super User

dyrektor CARITAS ks. Krzysztof Stawski

 

 

 Ks. Krzysztof Stawski - dyrektor przedszkola

 

 

 

mgr Bartosz Witowski

 

Bartosz Witowski – wicedyrektor przedszkola

     W Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej pracuję od 2001 roku a od roku 2003 zajmuję stanowisko kierownicze. Z wykształcenia jestem magistrem Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Promotorem Zdrowia, które to kierunki ukończyłem na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jestem również fizjoterapeutą z uprawnieniami pedagogicznymi. W Przedszkolu, moim zadaniem jest nadzór nad całością bieżącej działalności oraz dbałość o prawidłową realizację założeń organu prowadzącego. W razie problemów, których rozwiązanie wymaga mojego udziału jestem do Państwa dyspozycji.

 

Beata MintaBeata Minta - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca Grupy Czerwonej, dyrektor ds. pedagogicznych, logopeda

     Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna o specjalizacji pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia z Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, logopedii  w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno- Menadżerskiej „Milenium". W trakcie studiów zdobywałam doświadczenia zawodowe podczas praktyk studenckich i doskonaliłam je uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach oraz aktywnie współpracując z wolontariatem studenckim Klanza. Pracę zawodową z dziećmi w wieku przedszkolnym rozpoczęłam w 2009 r. W toku codziennej pracy czuwam nad działalnością pedagogiczną, prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi oraz prowadzę grupę czterolatków. Charakteryzująca mnie kreatywność i pozytywne spojrzenie na świat z pewnością odzwierciedla się w wykonywanej przeze mnie pracy. Uważam, że w procesie wychowania najważniejsze jest wzmacnianie pozytywnych zachowań oraz motywowanie dzieci do twórczej aktywności i pokonywania trudności.

 

mgr Justyna MiszczakJustyna Miszczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca Grupy Złotej

     Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i Edukacja ustawiczna (studia magisterskie jednolite) oraz Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium" na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobyłam podczas praktyk studenckich oraz podczas pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, w trakcie których doskonaliłam zdobytą na studiach wiedzę i wzbogacałam swój zasób alternatywnych metod stosowanych w pracy z przedszkolakami. Obecnie oprócz zajęć wychowania przedszkolnego prowadzę zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki oraz Naukę dobrych manier. W pracy z dziećmi kieruję się głównie życzliwością i cierpliwością, ale również konsekwencją. Sadzę, że najefektywniejszą metodą pracy z dziećmi jest zaciekawienie ich danym tematem, dlatego staram się, aby nuda nie gościła na moich zajęciach.

 

mgr Ewa JóźwiakEwa Jóźwiak - nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel arteterapii, wychowawca Grupy Czerwonej

    Ukończyłam studia pedagogiczne w zakresie promocji zdrowia z arteterapią w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menedżerskiej „ Milenium" oraz studia magisterskie o specjalizacji pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Gdy pracuję z dziećmi uwielbiam spędzać czas na zabawie i zajęciach z wykorzystaniem elementów arteterapeutycznych. Arteterapia to oddziaływanie twórcze w kierunku wywołania doznań, wrażeń i emocji u dzieci, poprzez użycie różnorodnych form sztuki: sztuki plastycznych, taniec, muzykoterapia, biblioterapia, teatru, filmu. Zajęcia z wykorzystywaniem elementów arteterapeutycznych pomagają w kształtowaniu wrażliwości, wyrażaniu uczuć, nawiązywaniu kontaktów społecznych, wzmacnia wiarę we własne siły, pomaga w pokonywaniu lęków.

 Dorota Kałasz - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca Grupy Niebieskiej

     Jestem absolwentką Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium" na kierunku Pedagogika- Zakres Edukacji Elementarnej z Terapią Pedagogiczną. W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki w szkole i przedszkolu, gdzie zdobywałam doświadczenia i doskonaliłam umiejętności w pracy z dziećmi. Jestem pogodną i ciepłą osobą, z życzliwością i szacunkiem podchodzę zarówno do naszych małych podopiecznych, jak i też ich rodziców.    

Praca z dziećmi jest moją pasją i sprawia mi wiele radości. W pracy jestem ukierunkowana na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka.

 

  Joanna Kaczmarek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca Grupy Złotej

     Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na kierunku Pedagogika twórczości wizualnej oraz Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium” na kierunkach Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Ukończyłam także Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Gnieźnie, klasę wiolonczeli. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie zawodowe odbywając praktyki studenckie w przedszkolu i w szkole, a następnie podczas pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.
       Praca z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Staram się nagradzać pochwałą każdy sukces dziecka i wzmacniać w nim poczucie własnej wartości. Dbam o to, aby nasze najmłodsze przedszkolaki czuły się w przedszkolu bezpiecznie.

 Kinga FrankowskaKinga Kujawska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowawca Grupy Białej

    Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku kontynuuję edukacją na stopień magisterski. Doświadczenie z dziećmi zdobyłam poprzez pracę jako opiekunka oraz pracując w przedszkolu. Aby nabyć doświadczenie i praktykę w wolnym czasie odbywałam wolontariat w Gnieźnieńskim Domu Dziecka oraz w przedszkolu, w którym mogę teraz pracować. Bardzo lubię swoją pracę, ponieważ dzieci dają mi dużo radości oraz energii. Jestem osobą cierpliwą, ale też konsekwentną. Staram się, aby przygotowane przeze mnie zajęcia były ciekawe i atrakcyjne. Uważam, że dzieci podczas pobytu w przedszkolu powinny się czuć bezpieczne oraz kochane.

 

  Iwona Widerska – nauczyciel wychowania przedszkolnego                        i wczesnoszkolnego, wychowawca Grupy Białej

  Ukończyłam studia licencjackie w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menadżerskiej ,,Millenium" na kierunku Pedagogika-Edukacja Elementarna z terapią pedagogiczną oraz Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczna. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk studenckich oraz w trakcie pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

  W pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim tym, że każde dziecko jest inne, wyjątkowe i zdolne, a moim celem jest odkrycie w nich tego co najlepsze i to co je wyróżnia. Staram się przekazywać dzieciom wiedzę, ale także ciepło, życzliwość i uśmiech. Ogromną radość i satysfakcję dają mi ich małe, a zarazem wielkie, codzienne osiągnięcia i sukcesy.mgr Katarzyna WitowskaKatarzyna Witowska - fizjoterapeutka, nauczyciel wychowania przedszkolnego

    Jestem pracownikiem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej od 2001 roku. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium o kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca. W Caritas zajmuję się programowaniem i przeprowadzaniem procesu rehabilitacji u dzieci i młodzieży. Prowadzę również profilaktykę i korektę wad postawy. Bardzo lubię pracę z dziećmi, dlatego gdy tylko nadarza się taka okazja, włączam się czynnie w akcje Caritas skierowane właśnie do najmłodszych. W Przedszkolu prowadzę zajęcia ogólnousprawniające, pomagające dzieciom sprawnie przechodzić kolejne etapy rozwoju fizycznego.

 

 

Odsłony: 10226